Policies

Kvalitetspolicy
Concreatures bygger skräddarsydda betongskateparker och strävar efter att hålla en hög kvalitet för att uppfylla våra kunders krav, behov och förväntningar.
Detta gör vi genom att:

 • Vi har kunskap, vilja och möjlighet att utforma en park som är kundanpassad och unik.
 • Erbjuda en skatepark som blir en naturlig mötesplats i samhället.
 • Vår personal är specialutbildad i de senaste teknikerna inom skateproduktion och har år av erfarenhet inom skateboard- och skateparkindustrin.
 • Aktivt vara uppdaterade gällande trenderna inom vår bransch.
 • Anlita leverantörer som lever upp till våra kvalitetskrav.
 • Följa upp och vara väl medvetna om våra kunders nöjdhet så vi hela tiden kan arbeta för att förbättra oss.
 • Kontinuerligt sträva efter att förbättra kvalitetsarbetet och för att uppfylla de lagar och andra krav som ställs på oss.

ISO9001

Miljöpolicy
Concreatures bygger skräddarsydda betongskateparker och strävar efter att ständigt minska vår miljöpåverkan.
Detta gör vi genom att:

 • Försöka finna mindre miljöpåverkande alternativ och ställa krav när vi gör våra inköp av byggmaterial.
 • Välja lokala leverantörer och miljöklassade fordon för att minska utsläppen av avgaser från transporter.
 • Sortera avfallet som uppstår inom verksamheten.
 • Se till att det genomförs aktiviteter för att förebygga förorening och att det finns finns lämplig utrustning för att minska den påverkan ett nödläge skulle kunna medföra på omgivningen.
 • Kontinuerligt sträva efter att förbättra miljöarbetet och att följa relevanta miljöförfattningar och miljökrav.

ISO14001