Båstad


Båstad skatepark


Båstad skatepark is a 600 sqm skatepark located in central Båstad on Hundestedsvägen. The park is designed to provide skateboarders and bmxriders a location that everybody can appreciate, no matter skill level.

The park is built around a large bowl and with a long ditch along the natural slope. One side of the ditch is a bank with a hip at the bottom and the other side is a quarter pipe that is growing in size the further down you go. On the other side of the bowl the obstacles are a little more street influenced. Here the slope is divided in partitions with rail and hubba down under. The lower part of this side consists of a bump that gives momentum toward a hip that meets the large quarter pipe from the other side. There is also a large barrierhip down here. The upper part of the park has a little less obstacles with a low quarter pipe and a flat rail.

Båstad skatepark är en 600 kvm stor skatepark som ligger i centrala Båstad på Hundestedsvägen. Parken designades för att ge skatare och bmxåkare en plats som alla kan uppskatta, oavsett vilken nivå man befinner sig på.

Parken byggdes runt en stor bowl och en lång ditch går i linje med markens naturliga lutning. Ena sidan av ditchen är en bank med en hip längst ner och andra sidan är en quarterpipe som växer i storlek ju längre ned man kommer. Den andra sidan av bowlen är lite mer streetinfluerad. Här tas lutningen upp i etager med rail och hubba nedför. Nedre delen av den här sidan består av en våg/bump som ger fart mot en hip som möter den stora quarterpipen från andra sidan. Det finns även en stor barriärhip här nere. Övre delen av parken har lite mindre obstacles med en låg quarterpipe och ett flatrail.