Feldballe, Denmark


Feldballe skatepark, Denmark


 Feldballe bowl at 400sqm is a large flowing bowl complex. It’s a fun sized bowl with humps, roll over sections, love seat with tight pockets and hips. Built in the spring of 2014 by Concreatures. 

Feldballe bowl, som är 400 kvm, är en stor bowl med bra flow. Storleken gör den kul att åka och den har humps, roll over sektioner, love seat med tight pockets och hips. Byggd våren 2014 av Concreatures.