Jönköping


|

Jönköping skatepark


Jönköping skatepark was built in 2010 by Concreatures and is today a popular spot for skateboarders and bmx.
Sweden’s most central skatepark? “Olliewood”, as it is called by the locals, is located at the KFUM Ungdomens Hus at Rosenlund in Jönköping. 1200 sqm of skateboard joy!
The bowl has a mix of steel coping and pool block. The street section has banks, euro gap, pole jam, hips and volcanoes.
Jönköping skatepark byggdes av Concreatures 2010 och är idag ett populärt tillhåll för skatare och bmxåkare.
Sveriges mest centralt belägna skatepark? “Olliewood”, som det kallas av de lokala åkarna ligger vid KFUM Ungdomens Hus vid Rosenlund i Jönköping. 1200 kvm skateboardglädje!
Bowlen har både stålcoping och betongblock. Streetsektionen har banks, euro gap, pole jam, hips och volcanoes.