Lund


Söderlyckan skatepark Lund


In 2015/2016 Concreatures built a 1600 sqm park in Lund stadspark together with AKEA.

Under 2015/2016 byggde Concreatures en 1600 kvm stor park i Lunds stadspark tillsammans med AKEA.