Sölvesborg


Sölvesborg skatepark


Sölvesborgs skatepark is about 650 sqm and is located in Sölvesborgs city center, near the train station. The park was designed and built by Concreatures and is a blend of transitions and street.
Sölvesborg skatepark är cirka 650 kvm och ligger i Sölvesborg centrum, nära tågstationen. Parken designades och byggdes av Concreatures och en blandning av transitions och street.

Check out this little video of the opening of Sölvesborg skatepark from Defekt